Trainsters

Cheyenne Smits (bambino’s)
Kirby Rouleaux (bambino’s)

Tessa Philipsen (kleine groep)
Helen Massa (kleine groep)

Kirby Faasen (midden- en grote groep)
Franca Peulen (midden- en grote groep)

Celine Ketelings (gardegroep)