Boeregilde

boeregilde_foto1

Wat is het Boeregilde ?

Het Boeregilde is een geleding binnen V.V. De Boereraod die bestaat uit:

– Oud Bruidsparen en oud getuigen.
– Hiëre- Boere
– Oud bestuursleden en oud Raodsleden met hun partner Mits zij 6 jaar lid zijn geweest van het bestuur of raod
– leden bij bijzondere verdiensten op voordracht van het bestuur.
Doel van het Boeregilde
Het doel van het boeregilde is het haar leden de gelegenheid te bieden deactiviteiten van V.V. De Boereraod te blijven volgen en waar mogelijk hieraan deel te nemen . Ook kunnen zij het bestuur van De Boereraod met raad en daad bij staan en als het ware dienen als adviesraad.
Kentekenen van het Boeregilde
Elk lid van het boeregilde is gerechtigd tot het dragen van het Boergildespeldje dat hij of zij bij de toetreding van het Boeregilde heeft ontvangen