Broédspaarkemissie

De broédspaarcommissie is verantwoordelijk voor de keuze en begeleiding van het Boerebroédspaar en hun Getuuge.

Samenstelling commissie:

  • Ron Nijs (voorzitter)
  • Silvia Nijs
  • Teddo Peulen
  • Sigi Behnke
  • Vivian Behnke