Kemissie Boerejoekskapel

Bestuur

 • Hay Meijboom (voorzitter)
 • Manita Bartels (secretaris)
 • Dré Giesen (penningmeester)
 • John Konings (beschermheer)
 • Geert Gielen †(ere-lid)
 • Jos Coppen
 • Pascal Orval (notulist)
 • Sigi Behnke
 • Geert Hegeman (ere-lid)
Activiteitencommissie
 • Leon Orval (voorzitter)
 • John Derks
 • Huub Coppen

Muziekcommissie

 • Jos Coppen (voorzitter)
 • John Derks (archiefbeheer)
 • Pascal Orval

Kapelmeester

 • Jos Coppen

Dirigent

 •  Leon Orval