Wae zien weej

Wie wij zijn, waar we voor gaan en hoe dat zo gekomen is?

VV de Boereraod is –om een Duits woord te gebruiken- een echte ‘Traditionsverein’. Dat vind je terug in haar statuten van 1955, waarin onder meer het volgende opgetekend staat:

VV de Boereraod stelt zich ten doel, de organisatie en bevordering van een gepaste vastelaovendviering in Tegelen en met name in de wijk ‘Op de Heide’.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van en deelnemen aan feestelijke vastelaovendbijeenkomsten, het deelnemen aan en activeren van een jaarlijkse vastelaovendoptocht in Tegelen, het organiseren en activeren van een jaarlijkse Boerenbruiloft in de wijk ‘Op de Heide’ en het bevorderen van vastelaovenduitingen, die een verantwoorde, plezierige en volkseigen vastelaovendviering in Tegelen beogen…..

De vereniging mag dan intussen een seniorenleeftijd bereikt hebben, maar ze staat nog altijd meer dan ooit voor de Tegelse Vastelaovend. Het vieren en organiseren er van uit zich heel specifiek in de traditie van de Boerenbruiloft. Na de oorlog was de H.Hartparochie de plek in Tegelen waar in hoog tempo nieuwe woningen, straten en buurten verschenen rondom de oude kernen van ‘Ônger oppe Hei’ en ‘Baove oppe Hei’. In die tijd was de gemeenschapszin van een straat of wijk zo sterk, dat het vanzelfsprekend was dat deze mensen zich verenigden. De buurtverenigingen schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. In diezelfde tijd (1951) was de belofte opgeheven die Tegelen tijdens de hongerwinter van 1944 had gedaan, namelijk om 25 jaar geen Vastelaovend te vieren als de oorlogsdreiging aan ons dorp voorbij zou gaan. Daarmee was op 25 januari 1955 de weg vrij om in de sterk groeiende Heierse gemeenschap, naast de verschillende hechte buurtverenigingen en de grote harmonie, ook nog een toneelvereniging, een reisvereniging en een vastelaovendvereniging op te richten. Omdat in 1937 het gebruik al was ontstaan om in het oostelijke deel van de gemeente Tegelen met de Vastelaovend een Boerenbruiloft te vieren, werd er op deze ingeslagen weg verder gegaan en zag VV de Boereraod het levenslicht. De Boerebroeléf oppe Hei zou gaan uitgroeien tot een Tegelse traditie, die met veel liefde in stand wordt gehouden. De vereniging telt tegenwoordig circa 300 leden en daarnaast nog een groot aantal vrijwilligers.